Binära optioner reglerar tre ljus

Handel med oreglerade mäklare | Binära Optioner

Binära optioner reglerar tre ljus
HANDEL MED BINÄRA OPTIONER

Reglering för mäklare med binära optioner | Binära Optioner

Ända sedan första början har binära optioner varit ämnade att vara enkla att förstå och handla med, vilket är en av faktorerna som gjort dem så populära. Men det är…

Den här artikeln presenterar de viktigaste tillsynsmyndigheterna. Den första av dem är CySEC ( Cyprus Securities and Exchange Commission ) som är en kommitté med uppgiften att reglera Cyperns finansiella marknader. CySEC säkerställer att företagen följer Cyperns och EUs strikta regler och bestämmelser. Det är ett offentligt organ som ser över och kontrollerar verksamheten och transaktionerna på de ekonomiska marknaderna.

Samla information om en handelsstrategi och hålla fast vid den. Plocka inte ut en bara för att ändra dig en vecka senare, du måste ha tålamod med din handelsstrategi och se till att du gör en stor mängd övningsaffärer, utan riktiga pengar. Dessa övningsaffärer kan göras på demo konton eller med papperspengar. Helst vill du inte ha mindre än 500 övnings avslut innan du börjar använda riktiga pengar för att veta att din strategi är i grunden är hållbar.

Binära optioner är inte som vanliga köp- och säljoptioner utan här handlar det istället om att gissa på om en tillgång kommer att ha en högre eller en lägre kurs under ett bestämd datum. Står tillgången under det pris du gissade på så förlorar du ditt kapital. Har du rätt i ditt antagande så får du en avkastning på ca 70-100%. Du kan handla optioner med löptider på 5 sekunder till upp till 1 år. Det generella tipset är att spekulera på längre löptider, eftersom det är mycket svårt att få rätt på korta tider. Här hittar du mer information om hur binära optioner fungerar .

Om du har tankar eller frågor kring binära optioner och hur de fungerade kan du hitta de svar du behöver här.

Binära Optioner har även ett flertal andra namn. Såsom Över/Under option, Digital option, Allt-eller-inget-option eller Fixed Return Options (FRO).

Risk Warning: The trading products offered by the companies listed on this website carry a high level of risk and can result in the loss of all your funds. You should never trade money that you cannot afford to lose.

Den andra viktiga myndigheten är Storbritanniens FCA (Financial Conduct Authority) som reglerar landets finansiella marknader. FCA är en ledande ...

Vid det här laget måste du ha läst eller hört att en bra mäklare måste vara reglerad . Eftersom de flesta inte är det går de inte att lita på – och du bör alltså inte handla med dem. Dock är det inte en regel som är skriven i sten. Det finns även pålitliga mäklare som inte regleras . Hur fungerar det?

START ÖVRIG NU

Är binära optioner en BLUFF? Det tror vi inte, eftersom.

LÄMNA ETT SVAR