Reflexiv binär relation

Bing: Reflexiv binär relation

HANDEL MED BINÄRA OPTIONER

Reflexiv binär relation

Precis som för topologiska rum kommer vi ofta inte att skilja mellan en metrik ( X , d ) och dess underliggande mängd X , när vi i sammanhanget bara betraktar metriken d X . Elementen i ett metriskt rum (det vill säga, i den underliggande mängden till det metriska rummet) kallas ofta punkter .

Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

To browse and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

9 Exempel (forts.) Räckan som representerar träden efter de tre unionoperationerna ser nu ut på följande sätt: Trädrepresentation: Find-operationen En find(x) på element x utförs genom att returnera roten av trädet som innehåller x Tiden att utföra find är proportionell mot djupet av noden som representerar x förutsatt att vi kan hitta noden som representerar x i konstant tid Med strategin ovan kan man skapa ett träd av djupet N-1, så att värsta-falls körtiden för en find är O(N) M konsekutiva operationer skulle ta O(MN) tid i värsta fall 18 9

START ÖVRIG NU

Ekvivalens – Wikipedia

LÄMNA ETT SVAR