Reflexiv binär relation

Reflexiv relation – Wikipedia

HANDEL MED BINÄRA OPTIONER

Binär relation – Wikipedia

Förutom alla bedrifter kan Alpari , som nämnts tidigare, försäkra sina handlare om att de inte är en bluff genom att vara reglerade i två olika ...

To browse and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

En ekvivalensrelation R {\displaystyle R} på en mängd X {\displaystyle X} är en delmängd av den cartesiska produkten X × X {\displaystyle X\times X} som besitter följande tre egenskaper:

Det finns en substitutionsegenskap definierad i geometri. Enligt denna definition av substitutionsegenskaper, om två geometriska objekt (det kan vara två vinklar, segment, trianglar eller vad som helst) är kongruenta, kan dessa två geometriska objekt ersättas med en annan i ett uttalande med en av dem.

En reflexiv relation i matematiken är en binär relation R för en mängd X där alla element i X är relaterade till sig själva, det vill säga med matematisk notation:

START ÖVRIG NU

Relation – Wikipedia

LÄMNA ETT SVAR